Powstała Fundacja Poszukiwacze.org

Z przyjemnością informujemy o powstaniu Fundacji Poszukiwacze.org 

Zgodnie z celami statutowymi, Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie poszukiwania, odkrywania, badania, ochrony i upamiętniania historii w jak najszerszym zakresie, wspierania rozwoju oraz propagowania: kultury, nauki i sztuki, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, a w szczególności archeologii, architektury, techniki, kultury materialnej i niematerialnej.

W tym celu zamierzamy współpracować z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi i innymi, w tym z osobami fizycznymi, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

Innymi słowy, jak dotychczas, chcemy prowadzić eksplorację nieznanych lub zapomnianych miejsc oraz odkrywać i badać tajemnice historii i archeologii. Wśród naszych planów znajdują się między innymi badania miejsc pól bitewnych w kraju i za granicą, kontynuacja poszukiwań zaginionych skarbów konkwistadorów na Karaibach, ekspedycja śladami polskich podróżników i eksploratorów na Dalekim Wschodzie, kontynuacja badań dotyczących różnych aspektów wypraw krzyżowych (w tym tajemnic związanych z zakonami rycerskimi) oraz inne fascynujące projekty.

Naszym marzeniem jest aby Fundacja przecierała szlaki innym podróżnikom i eksploratorom. Chcemy aby osoby, które pragną uczestniczyć w naszych projektach, spełniające wymogi formalne i kwalifikacyjne, miały taką możliwość. Naszą działalność chcemy wzbogacić szeroko zakrojoną akcją edukacyjną, popularyzującą poznawanie historii, archeologii i eksploracji, w każdych możliwych aspektach. Planujemy spotkania z członkami zarządu Fundacji oraz członkami organizowanych przez nas badań i wypraw. Nasze projekty będziecie Państwo mogli śledzić na naszym portalu oraz profilu na FB. Prace fundacji można wesprzeć poprzez wpłatę na konto: mBank 93 1140 2004 0000 3002 8027 3205 z dopiskiem “wpłata na cele statutowe”. Z pełnym statutem Fundacji można się zapoznać tu: STATUT 

Członkowie zarządu Fundacji: https://poszukiwacze.org/fundacja-poszukiwacze-org/

Od lewej: Patryk Muntowski, Anna Brzezińska, Igor Murawski, Piotr Maszkowski.

Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.