Obcięte głowy i nieznane rzymskie miasto.

W Anglii odkryto pozostałości rzymskiego miasta oraz cmentarzyska na którym część zwłok pozbawiona jest głowy. 

Archeolodzy prowadzący wykopaliska ratunkowe poprzedzające budowę szybkiej kolei HS2 w miejscowości Fleet Marston w środkowej Anglii, odkryli pozostałości niewielkiego rzymskiego miasta i związanego z nim cmentarza, na którym znajduje się 425 ciał, z których ponad 40 pozbawiono głowy. W kilku przypadkach umieszczono głowy między nogami lub obok stóp zmarłych. Według jednej z interpretacji tej praktyki pogrzebowej wynika, że może to być pochówek przestępców, chociaż dekapitacja jest dobrze znana z innych cmentarzysk i wydaje się, że był to normalny, choć marginalny rytuał pogrzebowy w późnym okresie rzymskim. Fleet Marston to średniowieczne miasto, ale wcześniejsze odkrycia archeologiczne ceramiki i monet wskazywały, że poprzedziła je osada rzymsko-brytyjska. Lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych dróg rzymskich i duża ilość znalezionych wyrobów garncarskich i monet sugerowała, że osada rzymska mogła być miastem targowym a nawet ważniejszym ośrodkiem administracyjnym. Program archeologiczny HS2 poświęcił ponad rok wykopaliskom specyficznie w tej miejscowości. Odkryto pozostałości budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz ponad 1200 monet (celtyckich oraz rzymskich) oraz ołowiane odważniki, co wskazuje na to, że był to obszar wzmożonej wymiany handlowej. Część poszerzonej drogi mogła być wykorzystywana jako rynek, z dodatkowym miejscem na wozy i stragany. Znaleziono także przedmioty codziennego użytku, takie jak łyżki, szpilki i broszki oraz kości do gry i dzwonki co sugeruje hazard i działalność religijną. Oprócz tego, że zamieszkiwało ją wielu mieszkańców, osada prawdopodobnie była ważnym punktem postojowym dla podróżnych i żołnierzy przechodzących przez Fleet Marston w drodze do rzymskiego garnizonu w Alchester.

Opracowanoa na podstawie materiałów mediacentre.hs2.org.uk.

Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.