Bulla papieża krzyżowców – polskie odkrycie w Belgii.

Paweł Nykiel, polski detektorysta z Belgii, znalazł rzadką pieczęć z dokumentu papieskiego z początku XIII wieku. Do odkrycia doszło w pobliżu Brugii w północnej Flandrii. 

Paweł Nykiel jest zapalonym i doświadczonym detektorystą, członkiem Polskiego Klubu Eksploracji Historycznej “PHEC Thesaurus” oraz Archaeo Metal Detecting Team Belgium, który bierze udział w wielu projektach badawczych organizowanych przez te organizacje. (Tu jeden z nich: https://poszukiwacze.org/polacy-poszukuja-sredniowiecznego-pola-bitwy-w-belgii/ ) a także, z ramienia PHEC Thesaurus, w badaniach organizowanych przez Muzeum Pola Bitwy pod Grunwaldem. Na “bulli”, pieczęci która była umocowana do ważnego dokumentu papieskiego, widoczne są przedstawienia Świętego Pawła i Piotra. Odkrycie ołowianej bulli papieża Grzegorza IX zostało już zgłoszone archeologom.

Papież Grzegorz IX, Ugolino de Segni, urodził się około roku 1160 w Anagni. W okresie studiów teologii w Paryżu i Bolonii był jednym z najlepszych uczniów. Był krewnym Innocentego III, za sprawą którego pozostawał na urzędach: kardynała-biskupa, archiprezbitera Bazyliki Świętego Piotra i ambasadora w Niemczech. Na Stolicę Piotrową został wybrany w 1227 roku spośród trzech kandydatów. Angażował się w życie zakonów żebraczych. Dominikanom powierzył działalność misyjną na Rusi; dla franciszkanów opracował zbiór modlitw. Był bliskim przyjacielem Świętego Franciszka z Asyżu, którego kanonizował w roku 1228. Popierał działania Zakonu Krzyżackiego – w roku 1234 zatwierdził nadanie im ziem przez Konrada Mazowieckiego. Był zwolennikiem wypraw krzyżowych – z tego powodu walczył z Fryderykiem II, o wypełnienie ślubowanej wyprawy krzyżowej. Cesarz zwlekał z podjęciem ślubowanej krucjaty, co sprawiło, że Grzegorz IX go ekskomunikował. Po dziewięciu latach polemiki, obie strony doszły do porozumienia, które przyniosło obustronne korzyści. Fryderyk II pomógł papieżowi w ucieczce z Rzymu przed atakiem mieszkańców; z kolei papież, pośredniczył w kontaktach między cesarzem a miastami lombardzkimi. Najważniejszym tekstem jego autorstwa, jest bulla Excomunicamus et anathematisamus, która zatwierdzała zwyczaj bezlitosnej śmierci wobec heretyków, wyłączając przy tym prawo pochówku. Istotnym tekstem, który wyraża jego szacunek do swych poprzedników, jest wydane przez niego pięciotomowe rozporządzenie prawne Decretalia, zawierające zbiór prawa kościelnego. Jego osobę określa się mianem energicznej, władczej, upartej, a jednocześnie głęboko religijnej. Zmarł 22 sierpnia 1241 w Rzymie. Pochowano go w Watykanie.

Zdjęcia: P. Nykiel, wiki. 

About admin 479 Articles
Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.