Rewolucyjne odkrycie w Egipcie – nieznane komory w piramidzie.

Niemiecko-egipski zespół archeologów odkrył szereg niezbadanych wcześniej pomieszczeń w pochodzącej sprzed ok. 4500 lat piramidzie faraona Sahure.

Rzecznik misji archeologicznej, prowadzonej pod egidą Uniwersytetu w Würzburgu, podał, że odkryto nowe komory w piramidzie Sahure, władcy starożytnego Egiptu z czasów V dynastii (ok. 2465 do 2325 p.n.e.). Eksploracja wnętrza piramidy ujawniła szereg pomieszczeń, które nie były wcześniej udokumentowane. Odkrycie to rzuca nowe światło na architekturę piramidy Sahure, drugiego króla z V dynastii (2400 p.n.e.) i pierwszego króla pochowanego w Abusir. Podczas prac konserwatorskich zespół odkrył pierwotne wymiary budowli i był w stanie wywnioskować plan kondygnacji przedsionka, który z biegiem czasu uległ zaburzeniu. W efekcie zniszczone mury zastąpiono nowymi murami oporowymi. Wschodnia ściana przedsionka uległa znacznemu zniszczeniu, a widoczny był jedynie narożnik północno-wschodni oraz około 30 centymetrów ściany wschodniej. Kontynuowano badania śladów jednego z korytarzy, które brytyjski archeolog John Perring zauważył już podczas wykopalisk w 1836 roku. Perring wspomniał, że korytarz ten był pełen gruzu i śmieci i niedostępny. Brytyjski egiptolog podejrzewał, że mogło to prowadzić do jakichś pomieszczeń magazynowych. Jednak podczas dalszych badań piramidy przez Ludwiga Borchardta w 1907 roku założenia te zostały zakwestionowane – z jego opinią zgodzili się inni eksperci. Tym bardziej zaskakujące jest najnowsze odkrycie zespołu egipsko-niemieckiego, działającego od roku 2019, który faktycznie odkrył ślady korytarza. To pokazało, że obserwacje poczynione podczas eksploracji Perringa były prawidłowe. Prace kontynuowano i korytarz został odsłonięty. Do tej pory odkryto osiem pomieszczeń magazynowych. Chociaż północna i południowa część pomieszczeń, zwłaszcza sufit i oryginalna podłoga, są poważnie zniszczone, nadal można zobaczyć pozostałości oryginalnych ścian i części podłogi.

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, w tym skaning laserowy 3D przenośnym skanerem ZEB Horizon LiDAR firmy GeoSLAM, zespół egipsko-niemiecki we współpracy z zespołem 3D Geoscan przeprowadził szczegółowe badania wewnątrz piramidy. Ta nowoczesna technologia umożliwiła kompleksowe mapowanie zarówno rozległych obszarów zewnętrznych, jak i wąskich korytarzy i komór wewnątrz. Częste skanowanie zapewnia aktualizacje prac w czasie rzeczywistym i tworzy trwały zapis wysiłków poszukiwawczych. Ten przełomowy projekt stanowi znaczący kamień milowy w zrozumieniu kontekstu powstania piramidy Sahure i jej historycznego znaczenia. Oczekuje się, że najnowsze odkrycie może nawet zrewolucjonizować pogląd na historyczny rozwój konstrukcji piramid i rzuci wyzwanie istniejącym paradygmatom w tej dziedzinie.

Źródło: Uni Wuerzburg De, HB, wiki.

About admin 479 Articles
Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.