Odkryto arsenał z czasów Iwana Groźnego

boj4

Wśród fundamentów jednego z 60 odkrytych bydynków znaleziono piwnicę, która najwyraźniej służyła za domowy arsenał. Znaleziono kloczugi, miecze, hełmy a nawet wyposażenie ekspedycyjne – namioty, siodła itd. Wszystko wskazuje na to, że ekwipunek był trzymany w skrzyniach i skórzanych workach, gotowy do natychmiastowego użycia. Badacze uważają, że znaleziska mogą mieć związek z kampanią prowadzoną w 1550, podczas której car Iwan IV Groźny (panujący w latach 1547-1584) zarządził pacyfikację tego rejonu przez własnoręcznie dobrany i elitarny oddział 1000 bojarów. Wygląda na to, że arsenał nie został specjalnie ukryty tylko zapomniany, gdy spłonął znajdujący się nad nim budynek.
(Russian Academy of Science)
boj3
boj2
boj1