Miasto pod miastem – spektakularne odkrycia w Grecji.

W Salonikach trwają wyjątkowo rozległe wykopaliska archeologiczne, poprzedzające budowę metra.

Badania w Salonikach to największe wykopaliska archeologiczne, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w północnej Grecji. Obejmują one obszar o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych. Prace archeologiczne, których całkowity budżet wyniósł 132,6 mln euro, ujawniły 130 000 znalezisk archeologicznych. Liczne odkrycia sugerują kwitnącą społeczność z solidną gospodarką i ugruntowanymi strukturami społeczno-politycznymi. Osada osiągnęłą największy rozwój w drugiej połowie IV wieku p.n.e., przeżywając różne fazy rozbudowy w kolejnych wiekach. Według firmy Attiko Metro SA, najbardziej znaczące wykopaliska archeologiczne miały miejsce podczas pierwszej fazy budowy projektu na czterech stacjach historycznego centrum: Syntagma, Kerameikos, Monastiraki i Acropolis, ale także w Hagia Sophia i Fleming. Archeolodzy odkryli pozostałości z IV wieku p.n.e., ale też późniejszych okresów hellenistycznych, rzymskich, bizantyjskich oraz średniowiecznych, w tym rozliczne mozaiki, kościoły/bazyliki i cmentarzyska. Łącznie w stacjach i szybach wentylacyjnych przeprowadzono ponad dwadzieścia wykopalisk archeologicznych. Warstwy archeologiczne miały głębokość od 0,5 do 7,0 metrów, ale niektóre konstrukcje hydrauliczne, studnie, przewody, zbiorniki i akwedukty odkryto na znacznie głębszych poziomach. Znaleziska, w tym gliniane i szklane naczynia, ceramiczne figurki, złotą i srebrną biżuterię oraz monety, będzie można podziwiać już w tym roku na stałych ekspozycjach w sześciu stacjach metra i dwóch nowych muzeach.

Założone ok. 315 p.n.e. przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na cześć jego żony, Tessaloniki, córki Filipa II i przyrodniej siostry Aleksandra Wielkiego. Od 146 p.n.e. miasto należało do państwa rzymskiego, w którym z biegiem czasu stało się jednym z najważniejszych miast. W wyniku nowego podziału administracyjnego, wprowadzonego przez Dioklecjana, Saloniki stały się jedną z czterech stolic cesarstwa, a za panowania jego następcy, Galeriusza ugruntowały pozycję wojskowej stolicy wschodniej części imperium. Przez miasto biegł główny szlak komunikacyjny między Rzymem i jego posiadłościami na Wschodzie (Via Egnatia). W mieście powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, do której Święty Paweł skierował dwa ze swoich listów. Miasto było miejscem urodzenia i początkowej działalności Cyryla i Metodego w IX wieku.

Po podziale imperium rzymskiego miasto stało się częścią Bizancjum. W VII wieku odparło oblężenie Słowian. W 904 zostało splądrowane przez Arabów, a w 1185 przez Normanów. W latach 1204–1224 było stolicą łacińskiego Królestwa Tesaloniki, podbite przez władcę Epiru w latach 1227–1242 było stolicą efemerycznego Cesarstwa Tesaloniki. Od 1246 ponownie we władaniu cesarzy bizantyjskich (wpierw cesarzy Nicei). W 1387 zdobyte przez Turków, odzyskane przez Bizancjum w 1405, w 1423 sprzedane Wenecji. W 1430 po krwawym oblężeniu ostatecznie zdobyte przez Turków, przez następnych pięć stuleci wchodziło w skład Imperium Osmańskiego.

 
Źródło: Ametro Gr, AN, wiki.
About admin 479 Articles
Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.