Kontrowersyjne badania sadzawki Siloe.

Sadzawka Siloe

Znany z przekazów biblijnych zbiornik wodny w sercu Jerozolimy zostanie zbadany przez archeologów.

Izraelski Urząd Starożytności (IAA), Izraelski Zarząd Parków Narodowych i Fundacja Miasta Dawida ogłosiły, że wkrótce rozpoczną wykopaliska archeologiczne historycznej Sadzawki Siloe w Jerozolimie. Zbiornik został zbudowany za panowania króla Ezechiasza około 2700 lat temu, w VIII wieku p.n.e., jako część systemu wodnego Jerozolimy. Sadzawka Siloe służyła jako zbiornik dla wód ze źródła Gichon, które płynęły przez podziemny tunel wodny i z racji na swoje położenie w pobliżu Pierwszej Świątyni była uważana za jedno z najważniejszych  miejsc starożytnej Jerozolimy. Zbiornik Siloe został odnowiony i rozbudowany około 2000 lat temu, pod koniec okresu Drugiej Świątyni. Uważa się, że w tym czasie sadzawka była używana do rytualnych kąpieli, jako olbrzymia (o powierzchni około pół hektara)„mykwa”, przez miliony pielgrzymów przybywających do jerozolimskiej świątyni. Wody sadzawki Siloe miały ponoć właściwości uzdrawiające – Jezus nałożył ślepcowi błoto na oczy, a gdy ten przemył je w Siloe, natychmiast odzyskał wzrok. Zdarzenie to, opisane w Nowym Testamencie, dało symboliczny początek sakramentowi chrztu. Miejsce to jest wymienione w inskrypcji Siloam, starożytnym tekście hebrajskim sprzed 2700 lat, który dostarcza historycznego wsparcia dla biblijnej relacji o budowie tunelu, który doprowadził wodę z Sadzawki Siloe do Miasta Dawida, poniżej południowej krawędzi Wzgórza Świątynnego za panowania Ezechiasza. Siloe budziła ciekawość wielu badaczy na całym świecie i począwszy od XIX wieku była celem wielu ekspedycji archeologicznych. Wykopaliska przeprowadzone pod egidą IAA po raz pierwszy umożliwią odsłonięcie całkowitej powierzchni sadzawki Siloe w ramach oficjalnych badań archeologicznych. W pierwszym etapie zwiedzający będą mogli obserwować wykopaliska archeologiczne, a w najbliższych miesiącach Sadzawka Siloam zostanie udostępniona turystom jako część trasy, która rozpocznie się w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Miasta Dawida i zakończy pod Ścianą Płaczu. Niestety, jak często bywa w przypadku wykopalisk prowadzonych na terenie Jerozolimy, sprawa badań budzi też poważne kontrowersje. Według niektórych opinii projekt ma być częścią kampanii mającej na celu rozszerzenie kontroli skrajnie prawicowych organizacji żydowskich nad wrażliwymi politycznie częściami Wschodniej Jerozolimy, zamieszkanej głównie przez Palestyńczyków. Część obszaru na którym przeprowadzone zostaną wykopaliska znajduje się na tarasowym gaju oliwnym należącym do Patriarchatu Greckiego i wynajmowanym palestyńskiej rodzinie od 1931 roku. Według dziennika Haaretz ziemia została sprzedana zagranicznemu holdingowi w ramach kontrowersyjnej umowy z 2004 r., w ramach której skrajnie prawicowe grupy żydowskie przejęły dwa hotele na pobliskim Starym Mieście. Umowa ta została niedawno wstrzymana przez Sąd Najwyższy Izraela po ponad dekadzie sporów prawnych. Projekt jest realizowany przez Fundację Miasta Dawida, znaną po hebrajsku jako Elad, która działa na rzecz zwiększenia obecności Żydów we wschodniej Jerozolimie.

Źródła: Times of Israel, Israel National News, City of David Archives, wiki.

255. THE SILOAM INSCRIPTION DATING FROM THE 8TH. C. BC. FOUND IN HEZEKIAH’S TUNNEL, DESCRIBES IN EARLY HEBREW SCRIPT THE DRAMA OF DIGGING THE TUNEL

 

Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.