Komandoria templariuszy wraca do życia.

Zabytkową, średniowieczną romańską kaplicę i zespół budynków, który należał do Zakonu Templariuszy we Francji, zrekonstruowano i przywrócono do ich pierwotnych funkcji. Będzie on pełnił funcję klasztoru Benedyktynów, z możliwością przyjmowania gości i zwiedzania.

W zespole zachowanych budynków, położonych w pobliżu Brignoles, w południowo-wschodniej Francji, wyróżnia się kaplica romańska, oryginalnie pod wezwaniem Świętego Krzysztofa, zbudowana ok. roku 1025, która wraz z innymi zabudowaniami służyła pielgrzymom zmierzającym do grobu Świętego Jakuba w Composteli. Badania archeologiczne, przeprowadzone w roku 1992, odkryły między innymi pozostałości rzymskie i gallo-rzymskie, mogące wskazywać na to, że miejsce to pełniło funkcje kultowe także w starożytności. W XII wieku budynki przejęli templariusze, którzy gruntownie przebudowali kaplicę i rozbudowali cały kompleks, dbając nie tylko o podróżujących pielgrzymów, ale także poszerzając jego rolę o farmę i ośrodek produkcyjny zapewniający wsparcie militarnym działaniom zakonu w Ziemi Świętej. Po upadku Zakonu Templariuszy na początku XIV wieku, majątek przejęli Joannici, którzy zarządzali nim do drugiej połowy XVIII wieku. Budynki stopniowo popadały w ruinę, ale w latach 50 XX wieku nabył je prywatny inwestor i rozpoczął ich częściową restaurację. Kilka lat temu kompleks został zakupiony przez Zakon Benedyktynów z zamiarem przywrócenia mu pierwotnej fukcji monastyczno-produkcyjnej. Benedyktyni kontynuują prace konserwatorskie, ale kaplica jest już w użyciu. W planie jest przeznaczenie jednego z budynków na bazę noclegową i udostępnienie go turystom, którzy chcą poznać historię tego niezwykłego miejsca i przyjrzeć się bliżej specyfice monastycznego życia.

Zdjęcia: Monastere Saint Benoit, wiki.

Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.