Powstała organizacja europejskich poszukiwaczy. Na jej czele stanął Polak.

birmi18

Powstanie nowej, ogólnoeuropejskiej organizacji postulowano już od dawna, ale dopiero wsparcie Brytyjczyków z National Council for Metal Detecting (NCMD), doprowadziło do zorganizowania konferencji, ustalenia priorytetów i faktycznego utworzenia Eurepejskiej Rady na Rzecz Detektoryzmu – ECMD. W wielu krajach naszego kontynentu detektoryści borykają się z problemami prawnymi i niezrozumieniem, głównie ze strony środowisk archeologicznych. Delegaci z różnych krajów mieli podczas konferencji możliwość przedstawienia swoich stanowisk i przekaz który się z nich wyłonił mówi o potrzebie jedności europejskich poszukiwaczy oraz konieczności promowania odpowiedzialnego detektoryzmu. Delegaci z Bułgarii, pod przewodnictwem Ilii Iliewa, podkreślali, że mimo wieloletniego dialogu ze stroną rządową, bułgarscy poszukiwacze nie są w stanie samodzielnie walczyć z niewiedzą i niechęcią do nich, prezentowaną przez wiele oficjalnych instytucji które, z powodu niezwykle restrykcyjnych przepisów, traktują  Bułgarską Narodową Federację Detektorystów (BNMFD) jako organizację „nie do końca legalną”. Również hiszpańska delegacja, prowadzona przez Pierra Astora, przewodniczącego Hiszpańskiej Federacji Detektorystów (ADC-FEDD), wskazywała na trudności w dialogu tamtejszych środowisk poszukiwaczy z archeologami i prawodawcami, potęgowane poprzez niejasny federacyjny model państwa z różnorodnymi uwarunkowaniami prawnymi, w zależności od danego obszaru/prowincji. Delegacja francuska, reprezentowana przez dwie organizacje – GMTAF oraz Francuską Federację Detektorystów, miała bardzo ciekawą prezentację, która uświadomiła delegatom skalę proponowanych zmian we francuskim prawie, które mogą mieć poważne konsekwencje nie tylko dla poszukiwaczy, ale także dla każdego prywatnego posiadacza nieruchomości rolnych itd. Liam Nolan, reprezentujący Irlandię, (wybrany później na wiceprzewodniczącego ECMD) przedstawił rezultaty spotkań z archeologami, które ostatnio odbywali irlandzcy poszukiwacze i które zdają się wskazywać na pewną elastyczność środowiska tamtejszych archeologów i muzealników. Reg Mead, odkrywca słynnego, gigantycznego skarbu monet celtyckich z Wyspy Jersey, opowiadał o specyfice tamtejszego prawa, które ulega wpływom zarówno brytyjskim jak i francuskim. Delegacja polska, w której skład wchodził Bartłomiej Gaj wiceprezes stowarzyszenia polskich poszukiwaczy w Wielkiej Brytanii PHEC „Thesaurus”, Piotr Maszkowski, redaktor naczelny miesięcznika „Odkrywca” oraz Igor Murawski, redaktor naczelny portalu „Poszukiwacze.org” oraz prezes PHEC „Thesaurus”, przedstawiła zarówno problemy polskich poszukiwaczy, jak i wiele sukcesów w konstruktywnej współpracy z archeologami oraz wskazała na potencjalne metody poprawy obopólnych relacji i usprawnienia rozwiązań prawnych. Swoje prezentacje mieli także archeolog Michael Lewis, szef głównej bazy danych zabytków ruchomych w Wielkiej Brytanii, Portable Antiquities Scheme (PAS), oraz Vincent O’Brien z Minelaba, który zaprezentował efekty wspierania przez firmę Minelab inicjatyw współpracy i odpowiedzialnego detektoryzmu w wielu krajach na świecie. Michael Lewis z PAS przedstawił zalety i niebywałe sukcesy rozwiązań bytyjskich, podkreślając jednak, że nie są to rozwiązania, które można przenieść na grunt innego kraju bez wprowadzenia koniecznych zmian. Na przykładzie budowy podobnych baz danych znalezisk, między innymi w Belgii czy Danii, widać że współpraca z odpowiedzialnymi poszukiwaczami może być niezwykle owocna, zarówno dla archeologów jak i muzelaników. Przedstawiciele brytyjskiego związku poszukiwaczy NCMD, oraz wszyscy pozostali delegaci, zgodzili się, że najskuteczniejszym sposobem na przeciwstawienie się naciskom na prawodawców w niektórych państwach europejskich, mającym na celu dyskryminację poszukiwaczy, jest wspólne stanowisko, które jasno i klarownie przedstawi zalety detektoryzmu oraz zajmie się lobbowaniem na rzecz pozytywnych zmian w prawie i promocją odpowiedzialnych praktyk poszukiwawczych. Wszyscy zebrani potępili też przypadki łamania prawa przez nieetycznych poszukiwaczy i podkreślili, że akceptowalne jest działanie wyłącznie w ramach ustanowionych przepisów w danym kraju. Powołanie do życia Europejskiej Rady na Rzecz Detektoryzmu (ECMD) to według zebranych pierwszy krok na drodze do ujednolicenia standardów praw i obowiązków poszukiwaczy w Europie oraz pozytywnej promocji detektoryzmu. Zebrani jednogłośnie wybrali na stanowisko przewodniczącego ECMD, Igora Murawskiego z Polski, podkreślając że poprzez swoje doświadczenie oraz znajomość uwarunkowań poszukiwawczych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, ma on wymagane predyspozycje by dostrzegać różnice podczas składania propozycji zmian w danych krajach. Przewodniczący podreślił, że ECMD zamierza bardzo aktywnie wspierać konstruktywny dialog środowisk poszukiwaczych z archeologami i prawodawcami w każdym przypadku, gdzie istnieją znaczne rozbieżności stanowisk. Jednym z pierwszych założeń ECMD jest wspieranie powstawania federacji i związków ogólnokrajowych w krajach członkowskich, w których takie jeszcze nie istnieją, tak by poszukiwacze tam mogli przedstawiać ujednolicone stanowisko. Delegaci zdecydowali o rozpoczęciu tworzenia struktur międzynarodowych oraz przygotowaniach do pierwszego walnego zjazdu, który ma się odbyć jeszcze w tym roku w którymś z krajów członkowskich. Na zakończenie konferencji poszukiwacze podziękowali organizatorom – NCMD, wspominając zmarłego niedawno przewodniczacego tej organizacji, Trevora Austina, który był niezwykle zaangażowany w projekt organizacji europejskiej oraz głównym sponsorom, firmie Minelab oraz miesięcznikowi „The Searcher” za umożliwienie owocnych obrad i pomoc w stworzeniu ECMD.          

Foto: Mila Mironova, Poszukiwacze. 

birmi11

birmi12

birmi13

birmi14

birmi15

birmi16

Polub i udostępnij:
Igor Murawski - badacz historii, publicysta, tłumacz literacki, przewodnik. Uwielbia rozwiązywać historyczne i archeologiczne zagadki. Podróżując poszukuje zaginionych skarbów i zapomnianych przez ludzi i czas miejsc, budowli oraz pól bitew. Pracuje nad kilkoma projektami, łączącymi pasję do historii z eksploracją.