Odkryto arsenał z czasów Iwana Groźnego

boj4

Wśród fundamentów jednego z 60 odkrytych bydynków znaleziono piwnicę, która najwyraźniej służyła za domowy arsenał. Znaleziono kloczugi, miecze, hełmy a nawet wyposażenie ekspedycyjne – namioty, siodła itd. Wszystko wskazuje na to, że ekwipunek był trzymany w skrzyniach i skórzanych workach, gotowy do natychmiastowego użycia. Badacze uważają, że znaleziska mogą mieć związek z kampanią prowadzoną w 1550, podczas której car Iwan IV Groźny (panujący w latach 1547-1584) zarządził pacyfikację tego rejonu przez własnoręcznie dobrany i elitarny oddział 1000 bojarów. Wygląda na to, że arsenał nie został specjalnie ukryty tylko zapomniany, gdy spłonął znajdujący się nad nim budynek.
(Russian Academy of Science)
boj3
boj2
boj1

Podobne wpisy: