Must Farm - Pozdrowienia sprzed kilku tysięcy lat

mustfarm1

Odnaleziono kolejne unikalne zabytki w trwającym projekcie archeologicznym na terenie wspaniale zachowanej osady z Epoki Brązu, odkrytej we Wschodniej Anglii. Jakość znalezisk zadziwia fachowców.