Must Farm - Pozdrowienia sprzed kilku tysięcy lat

mustfarm1

Odnaleziono kolejne unikalne zabytki w trwającym projekcie archeologicznym na terenie wspaniale zachowanej osady z Epoki Brązu, odkrytej we Wschodniej Anglii. Jakość znalezisk zadziwia fachowców.

Polacy szukają podwodnych skarbów w Anglii

chepst16

W Anglii odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące poszukiwania podwodnych i plażowych skarbów z użyciem wykrywaczy metali. Warsztaty zostały zorganizowane przez polskich eksploratorów działających w Wielkiej Brytanii.