Skarb srebrnych monet starożytnego kolekcjonera odkryto w Izraelu

hashmo7

Skarb srebrnych monet oraz podziemne kryjówki sprzed 2150 lat odkryto w mieście Modiin w środkowym Izraelu. Skarb ukryty był na terenach biorących udział w antyrzymskim powstaniu Bar Kochby.

16 srebrnych monet pochodzących z czasów dynastii hasmonejskiej (II-I wiek p.n.e.) było schowane w szczelinie w murze okalającym duży majątek ziemski. Monety , szekle i pół-szekle (tetradrachmy i didrachmy) zostały wybite w Tyrze (obecnie Sur w Libanie) i noszą podobizny króla Antiochusa VII oraz jego brata Demetriusa II. Ciekawostką jest to, że w skarbie znajduje się po jednej lub po dwie monety z każdego roku pomiędzy 135 a 126 p.n.e., co według badaczy może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze skarbem kolekcjonera monet, który z jakiejś przyczyny nie był w stanie odzyskać swojej kolekcji. Archeolodzy odkryli w pobliżu rozległe zabudowania gospodarcze, tłocznie wina i oliwy, magazyny na zboże itd. Główne domostwo miało bardzo mocne ściany, zapewne w celu ochrony przed napadami przygodnych band, które grasowały w tym czasie w tym rejonie. Archeolodzy znaleźli także liczne monety z brązu, które świadczą o tym , że gospodarstwo funkcjonowało do wczesnych czasów rzymskich a jego mieszkańcy brali udział zarówno w powstaniu Bar Kochby w roku 132 p.n.e oraz powstaniu z roku 66 p.n.e., - niektóre monety mają inskrypcję "rok drugi" oraz hasło rewolty "Wolność Syjonu". Badacze odkryli także, że pod częścią budynków wykuto w skałach specjalne kryjówki, które zapewne służyły rebeliantom. Jedna z nich znajdowała się bezpośrednio pod rytualną łaźnią i najprawdopodobniej była niezwykle trudna do wykrycia. Znaleziony skarb zostanie po konserwacji wystawiony na widok publiczny bezpośrednio w miejscu odkrycia.

(Times of Israel, IMA, ToP)    

hashmo1

hashmo2

hashmo4

hashmo5

hashmo6

hashmomap